Ești lucrător sezonier în Germania? Lucrează și cunoaște-ți drepturile!

Începând cu data de 01.01.2021, salariul minim brut pe oră în Germania este de 9,50 Euro (în creștere față de 9,35 Euro până la 31.12.2020). Conform Asociației Sindicatelor din R.F. Germania (Deutscher Gewerkschaftsbund), salariul minim brut va crește în următorii ani până la 10,45 Euro, după cum urmează:
de la 1 ianuarie 2021 – 9,50 Euro brut pe oră;
de la 1 iulie 2021 – 9,60 Euro brut pe oră;
de la 1 ianuarie 2022 – 9,82 Euro brut pe oră;
de la 1 iulie 2022 – 10,45 Euro brut pe oră.

Acest salariu minim se va aplica în 2021 și 2022 în Germania.

Legea prevede ca salariile să fie plătite cel târziu la sfârșitul lunii următoare în care s-a efectuat lucrarea. Odată cu plata, angajatorul este obligat să înmâneze lucrătorului statul de plată, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: numărul de ore lucrate, salariul brut lunar, suma deducerilor pentru impozitele pe venit, alte deduceri (de exemplu pentru cazare și masă, avansuri), suma plătită (salariul net).

Dacă lucrătorul a convenit cu angajatorul ca întregul salariu să fie plătit doar la sfârșitul activității sezoniere, lucrătorul trebuie să solicite obligatoriu facturile provizorii săptămânale prin WhatsApp sau alte platforme de comunicare și trebuie să-și noteze cu exactitate programul de lucru. În cazul în care lucrătorul primește bani în avans trebuie să solicite o chitanță cu suma exactă, scrisă inclusiv în cuvinte.

Lucrătorii nu trebuie să semneze niciodată documente, chitanțe sau note necompletate sau al căror conținut nu îl înțeleg.

În Germania nu există un contract de muncă standard, ci o varietate de contracte, încheiate cu respectarea legislației muncii; angajatorii nu pot să deroge de la legislația muncii, cu excepția cazurilor în care acordă drepturi suplimentare în favoarea lucrătorilor.

Un contract de muncă poate fi încheiat verbal sau în scris. Angajatorul nu e obligat să pună la dispoziția lucrătorului un contract de muncă scris, acesta putând fi definit și prin ceea ce a fost convenit cu angajatorul verbal sau prin e-mail. În această situație, angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorului termenii contractuali esențiali în scris la cel mult o lună după angajare.

Este preferabilă încheierea contractului de muncă în formă scrisă. Angajatorul ar trebui să pună la dispoziția lucrătorului contractul de muncă redactat într-o limbă pe care acesta o înțelege. În caz contrar, lucrătorul ar trebui să dea contractul de muncă la tradus și apoi să semneze. După semnarea contractului de către cele două părți, lucrătorul trebuie să păstreze o copie a acestuia (inclusiv pentru situațiile în care se ajunge la litigii ce necesită soluționare în instanță).

Sursa informației aici.

Condițiile de călătorie se pot modifica. Urmăriți permanent informațiile actualizate cu privire la condițiile de intrare în Germania și cu privire la condiâiile de intrare în România.

Lasă un comentariu